დაგვიკავშირდით

AGB Makina აწარმოებს გარემო პირობებთან თავსებად, სხვადასხვა ზომის მაღალი ხარისხის ავტომატური და ნახევრად ავტომატური სისტემის როგორც დაწნეხილი ფილის დანადგარებს, ასევე ბლოკის დანადგარებს, რომელიც გამოირჩევა საჭიროებისთვის შესაფერისი, მაღალი ეფექტურობის წარმოების სიმძლავრეებით.

ტექნიკური, პრაქტიკული, ოპერატიული და პროექტის სპეციფიკური გადაწყვეტილებებისთვის დაგვიკავშირდით ჩვენ.

AGB Block Machine
Trabzon, Türkiye
+90 533 544 50 39
+90 561 613 80 43
info@agbmachine.com
AgbMachine
Agb-machine
ge.agbmachine.com

გაყიდვებისა და მარკეტინგის გუნდი

თურქული - სათაო ოფისი

Mustafa KARA
+90 561 613 80 43
info@agbmachine.com

ინგლისური

Musa Beau-Gars
+90 561 613 80 24
export.en@agbmachine.com

არაბული

Mohamad Faez AZRAK
+90 561 613 80 36
export.ar@agbmachine.com

ფრანგული

Moussa MBOHOU
+90 561 613 80 16
export.fr@agbmachine.com

ქართული

მამუკა გაბაიძე
+90 539 929 10 00
export.ge@agbmachine.com

ქართული

ნათია კოკოშაშვილი ბალ
+90 561 613 80 43
export.ge@agbmachine.com
ჩამოტვირთეთ კატალოგი ჩვენი ბლოკის / ქვაფენილის დანადგარებისა და სერვისების შესახებ.
ჩამოტვირთვა